Lidmaatschap
Membership


Lidmaatschap

Via de KNDV hebt u contact met collega-dierkundigen, ontvangt u informatie over alle KNDV bijeenkomsten, en kunt u ondersteuning aanvragen bij de organisatie van dierkundige activiteiten.

Sinds oktober 2011 staat voor KNDV-leden in de masterfase van hun universitaire studie de mogelijkheid open een reisbeurs voor een buitenlands congres of werkbezoek aan te vragen.

Aanmelding

U kunt zich via een formulier of via de secretaris als lid aanmelden:

    dr P.H.M. Klaren (kndv.office@gmail.com)
    Afdeling Organismale Dierfysiologie, Institute for Water and Wetland Research Radboud Universiteit Nijmegen
    Heyendaalseweg 135, postvak 30
    6525 AJ Nijmegen
    Tel: 024 3653245; Fax: 024 3653229

Veranderingen in uw lidmaatschapgegevens kunnen ook via hetzelfde formulier worden doorgegeven.

Kosten van het lidmaatschap

Per jaar betaalt u € 25. Studenten (in de bachelor- en masterfase van hun opleiding) en promovendi kunnen kiezen voor een introductielidmaatschap € 15. Bij aanmelding na 1 juli van een lopend kalenderjaar zal slechts de helft van de lidmaatschapskosten in rekening worden gebracht.

KNDV-leden en Bionieuws

De KNDV heeft een zogenaamd sectielidmaatschap van het NIBI (Nederlands Instituut voor Biologie) inclusief het tweewekelijkse blad Bionieuws geregeld. KNDV-leden krijgen daardoor een aantrekkelijke korting op de contributie.

Voor 2016 en bij het afgeven van een incassomachtiging aan het NIBI bedraagt de contributie € 80,-. Zonder incasso is het tarief € 88,-. (De normale tarieven zijn resp. € 95,- en € 103,-.)

KNDV-leden en Animal Biology

Leden kunnen ook gebruik maken van een gereduceerde abonnementsprijs (ca. 60% korting) en toegang tot de online editie van Animal Biology, het wetenschappelijke tijdschrift van onze vereniging.


Bankgegevens

Bankrekening: 6234524 (IBAN: NL58INGB0006234524, BIC: INGBNL2A), ten name van de Nederlandse Dierkundige Vereniging, Amsterdam.