KNDV - News

Privacy protocol

Algemene verordering gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking.

Binnen de KNDV wordt op gezette tijden gebruik gemaakt van gegevens van leden (naam, titel, adres, emailadres, Animal Biology-abonnement t.b.v. ledenkorting bij uitgever Brill, en Bionieuws-abonnement t.b.v. ledenkorting bij uitgever NIBI). Dit is tijdens het versturen van de jaarlijkse ledenbrief en de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ook worden soms aankondigingen verstuurd van specifieke KNDV-gerelateerde evenementen of gebeurtenissen. Elektronische groepsmailing wordt verstuurd in bcc-vorm.

De ledenlijst met huis-, werk- en emailadressen is gearchiveerd bij de secretaris van de KNDV in een beveiligd bestand. Tevens is een kopielijst bij de bestuursleden aanwezig ter controle op de ledenbetalingen en correspondentie over achterstallige betalingen.

Een ander moment van gegevensoverdracht is tijdens het versturen van eventuele betalingsherinneringen wat via persoonlijke email of briefpost wordt gedaan.

Leden kunnen inzage krijgen in hun opgeslagen gegevens door contact op te nemen met de secretaris van de KNDV. Desgewenst kunnen deze gegevens op verzoek van het lid worden gewijzigd.

Gegevens worden verwijderd bij beŽindiging van het lidmaatschap. KNDV-leden hebben geen inzage in gegevens van andere leden. Gegevens over leden worden niet verkocht of beschikbaar gesteld aan derden.


to top of page