Nederlandse Zo÷logieprijs

De Koninklijke Nederlandse Dierkundige Vereniging (KNDV) kent jaarlijks de Nederlandse Zo÷logieprijs toe aan een auteur van ÚÚn of enkele samenhangende wetenschappelijke publicatie(s) op het gebied van de zo÷logie.

De prijs wordt uitgereikt voor de beste studie op het gebied van de integratieve zo÷logie. Daarmee wordt dierkundig onderzoek bedoeld waarbij gegevens uit moleculair-, cellulair-, organismaal- populatie- of levensgemeenschapsniveau zo veel mogelijk worden ge´ntegreerd. Dit betekent dat onderzoek op al deze niveau's in aanmerking komt voor de Zo÷logieprijs, waarbij de kwaliteit van de synthese van empirisch onderzoek of theorievorming op verschillende niveau's een belangrijk criterium zal zijn.

Voor de prijs komen auteurs in aanmerking van publicaties die voortkomen uit onderzoek dat primair in of vanuit Nederland is uitgevoerd. Het werk dient gepubliceerd te zijn binnen de periode van vier jaren voorafgaand aan het jaar van uitreiking. Wetenschappelijke artikelen dienen verschenen te zijn in de jaren 2016-2020.

Er is geen leeftijdsbeperking, hoewel de prijs eerder moet worden gezien als een aanmoedigingsprijs dan als een oeuvre-prijs. Ook zij die geen lid zijn van de KNDV kunnen meedingen naar de prijs.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1000,-. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het ZOOLOGY-congres (te houden in Nederland of BelgiŰ) waar de prijswinnaar verwacht wordt een plenaire presentatie van zijn/haar werk te geven. De laureaat wordt tevens de mogelijkheid geboden een special issue van Animal Biology te redigeren.

Zij die naar de prijs willen meedingen dienen vˇˇr 31 mei 2020 hun inzending in te sturen. Een inzending bestaat uit:

  • Een curriculum vitae;
  • Een korte beschrijving van het onderzoek met daarin ook de samenhang tussen de ingezonden publicaties en een toekomstperspectief voor het vakgebied (maximaal twee pagina's op A4 formaat);
  • Een citatieanalyse (bijvoorbeeld met Altmetrics of Publish or Perish);
  • De geselecteerde wetenschappelijke publicatie(s). Omvang: maximaal vijf publicaties, of een proefschrift.

De inzending kan als één zip- of pdf-bestand worden opgestuurd naar de secretaris van de KNDV (e-mail: kndv.office@gmail.com).