Nederlandse Zo÷logieprijs 2007
2007 Dutch Zoology Prize

In the footsteps of Jan Verwey: How flexible phenotypes reflect ambient ecological conditions

Programme of the symposium for the presentation of the Dutch Zoology Prize 2007
(29 June 2007, Texel)

Winnaar:

Jan van Gils ontvangt de prijs voor zijn werk aan de fysiologie en gedragsecologie van gevederde migranten, met name de kanoet (Calidris canutus), de grote kanoet (C. tenuirostris) en de kleine zwaan (Cygnus columbianus bewickii). Hij is momenteel werkzaam als Post-doc bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Centrum voor Limnologie en bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Mariene Ecologie en Evolutie. De prijs zal worden uitgereikt tijdens een door de winnaar en de KNDV georganiseerd symposium.


Winner:

Jan van Gils receives the prize for his work on the physiology and behavioural ecology of migratory birds, especially the red knots (Calidris canutus), great knots (C. tenuirostris) and swans (Cygnus columbianus bewickii). He is currently working as a post-doc at the Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW), Centre for Limnology and at the Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), Marine Ecology and Evolution. The prize will be presented during a symposium organized by the winner and the KNDV.

Jury:

Prof. Dr. Gert Flik (voorzitter/chair, Radboud Universiteit Nijmegen)
Prof. Dr. Hans Metz (Universiteit Leiden)
Prof. Dr. Nico van Straalen (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. Dr. Frans Verstraten (Universiteit Utrecht)
Prof. Dr. Leo Beukeboom (Universiteit Groningen)