Nederlandse Zo÷logieprijs 2008
2008 Dutch Zoology Prize

Sexual conflict
(15 May 2008, Amsterdam)

Symposium programme
PDF of symposium programme(86 Kb)
Symposium poster (1.52 Mb)

Winnaar:

Dit jaar is de Zo÷logieprijs van de KNDV toegekend aan Dr. Joris M. Koene voor zijn integratieve onderzoek aan sexuele selectie en conflict in hermafrodiete dieren. Koene is momenteel werkzaam als post-doc bij de Afdeling Dierecologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De jury bestond uit Gert Flik (voorzitter), Frans Verstraten, Leo Beukeboom, Guus Smit, en Gerdien de Jong.

De prijs zal worden uitgereikt tijdens een symposium over sexueel conflict in het dierenrijk, van slak tot mens. Sexueel conflict kan ontstaan zodra er competitie voor bevruchting plaatsvindt. Zo een conflict kan belangrijke consequenties hebben voor de evolutie van, bijvoorbeeld, paringsinteracties, voortplantingsorganen, gameten, fysiologie, spermatozo´den en seminale vloeistof. Het doel van het symposium is om een overzicht te geven van sexueel conflict en de gevolgen daarvan. Gescheiden sex, parthenogenetische, en hermafrodiete paringssystemen zullen aan de orde komen en verschillende aanpakken, die proximate en ultimate vragen beantwoorden, zullen worden gepresenteerd.


Winner:

This year the KNDV has awarded the Dutch Zoology Prize to Dr. Joris M. Koene for his integrative work on sexual selection and conflict in hermaphroditic animals. Koene is currently working at the Department of Animal Ecology of the VU University in Amsterdam. The jury members were Gert Flik (chair), Frans Verstraten, Leo Beukeboom, Guus Smit, and Gerdien de Jong.

The prize will be presented during a symposium that will focus on sexual conflict throughout the animal kingdom, from snails to man. Sexual conflict can arise whenever there is competition for fertilisation. Such a conflict can have severe consequences for the evolution of, for example, mating interactions, genitalia, gametes, physiology, sperm and seminal fluid. The symposium aims to provide an overview of sexual conflict and its implications. Separate sex, parthenogenetic and hermaphroditic mating systems will be covered and different approaches, addressing proximate and ultimate questions, will be presented.

Jury:

Prof. Dr. Gert Flik (voorzitter/chair, Radboud Universiteit Nijmegen)
Prof. Dr. Frans Verstraten (Universiteit Utrecht)
Prof. Dr. Leo Beukeboom (Universiteit Groningen)
Prof. Dr. Guus Smit (Vrije Universiteit Amsterdam)
Dr. Gerdien de Jong (Universiteit Utrecht)