Nederlandse Zo÷logieprijs 2009
2009 Dutch Zoology Prize

Mechanisms & Evolution of Animal Locomotion
(29 May 2009, Wageningen)

Symposium programme
PDF of symposium programme (893 Kb)

Winnaar:

De winnaar van de Nederlandse Zo÷logieprijs 2009 is Dr. Ir. David Lentink. Hij krijgt de prijs voor zijn werk aan vliegende en zwemmende dieren o.a de gierzwaluw. Hij integreert hierbij zowel de biologie als de fysica. Hij heeft voor dit onderzoek experimenten ontworpen en gerealiseerd aan de hand van een nieuwe door hemzelf ontwikkelde, integrale stromingstheorie voor organismen die met flapperende, roterende of translerende vleugels of vinnen, vliegen of zwemmen.

De prijs zal op 29 mei 2009 worden uitgereikt door de voorzitter van de jury, Prof. Dr. L.W. Beukeboom, tijdens een door de prijswinnaar en de KNDV georganiseerd symposium.


Winner:

The winner of the Dutch Zoology Prize 2009 is Dr. Ir. David Lentink. He receives the award for his work on flying and swimming animals, among others the common swift, in which he integrates biology and physics. With this research he has designed and performed experiments using his newly developed integral dynamics theory for organisms that fly or swim with flapping, rotating or morphing wings or fins.

The prize will be awarded officially on the 29th of May by the chair of the jury, Prof. Dr. L.W. Beukeboom, during a symposium organised by the winner and the KNDV.

Jury:

Prof. Dr. Leo Beukeboom (voorzitter/chair, Universiteit Groningen)
Prof. Dr. Frans Verstraten (Universiteit Utrecht)
Prof. Dr. Eric Roubos (Radboud Universiteit Nijmegen)
Prof. Dr. Guus Smit (Vrije Universiteit Amsterdam)
Dr. Gerdien de Jong (Universiteit Utrecht)