Doelstellingen
Aims

Doel en middelen van de KNDV (bron: statuten der KNDV):

Artikel 3:

 1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening der dierkunde in de ruimste zin te bevorderen.
 2. Zij tracht haar doel te bereiken:
  1. door het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten;
  2. door het organiseren van biologische cursussen;
  3. door het uitgeven van tijdschriften;
  4. met alle andere wettige middelen, welke naar het oordeel van haar bestuur ter verwezenlijking van het door haar gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.

  Lidmaatschap van de KNDV (bron: statuten der KNDV):

  Artikel 4:

  1. De vereniging bestaat uit gewone leden en kent donateurs, leden van verdienste en ereleden.
  2. Leden zijn degenen, die zich daartoe hebben aangemeld en als gewoon lid zijn toegelaten.

  Artikel 5:

   Het lidmaatschap bedoeld in artikel 4 lid 2 moet schriftelijk of electronisch worden aangevraagd bij het bestuur.

  (bron: statuten van de KNDV)