Geschiedenis
History


De Koninklijke Nederlandse Dierkundige Vereniging is opgericht in 1872. Zoals in de doelstellingen vermeld heeft de vereniging zich als taak gesteld om "de beoefening der dierkunde in de ruimste zin te bevorderen". Daartoe heeft de vereniging een aantal hoofdactiviteiten:

    Het tijdschrift Animal Biology (voorheen Netherlands Journal of Zoology, dáárvoor Archives Néerlandaises de Zoologie). Dit is een internationaal wetenschappelijk tijdschrift voor alle aspecten van de moderne zo÷logie.

    Het toekennen van reisbeurzen aan jonge zoölogie-studenten in de masterfase van hun universitaire studie.

Uit de KNDV is indertijd het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) ontstaan. Het NIOZ is in 1990 afgesplitst van de KNDV en sindsdien ondergebracht bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het NIOZ is het op een na grootste onderdeel van NWO. Daar is de KNDV nog steeds trots op.