Lidmaatschap
Membership


Lidmaatschap

Via de KNDV hebt u contact met collega-dierkundigen, ontvangt u informatie over alle KNDV bijeenkomsten, en kunt u ondersteuning aanvragen bij de organisatie van dierkundige activiteiten.

Sinds oktober 2011 staat voor KNDV-leden in de masterfase van hun universitaire studie de mogelijkheid open een reisbeurs voor een buitenlands congres of werkbezoek aan te vragen.

Aanmelding en opzegging

U kunt zich via een formulier of via een email aan onze secretaris als lid aanmelden:

  mw. prof. dr. A.T. Groot (kndv.office@gmail.com)
  Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
  Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics
  Universiteit van Amsterdam
  postbus 94248
  1090 GE Amsterdam

Veranderingen in uw lidmaatschapgegevens kunnen ook via hetzelfde formulier worden doorgegeven.

Uw lidmaatschap gaat in na de ontvangst van uw betaling en geldt tot wederopzegging. Opzeggen kan per email naar onze secretaris

Kosten van het lidmaatschap

Per jaar betaalt u € 30. Studenten (in de bachelor- en masterfase van hun opleiding) en promovendi kunnen kiezen voor een introductielidmaatschap € 20.

KNDV-leden en Bionieuws

De KNDV heeft een zogenaamd sectielidmaatschap van het NIBI (Nederlands Instituut voor Biologie) inclusief het tweewekelijkse blad Bionieuws geregeld. KNDV-leden krijgen daardoor een aantrekkelijke korting op de contributie.

Voor 2019 en bij het afgeven van een incassomachtiging aan het NIBI bedraagt de contributie € 80,-. Zonder incasso is het tarief € 88,-. (De normale tarieven zijn resp. € 95,- en € 103,-.)

KNDV-leden en Animal Biology

Leden kunnen ook gebruik maken van een gereduceerde abonnementsprijs (ca. 60% korting) en toegang tot de online editie van Animal Biology, het wetenschappelijke tijdschrift van onze vereniging.


Bankgegevens

Bankrekening: 6234524 (IBAN: NL58INGB0006234524, BIC: INGBNL2A), ten name van de Nederlandse Dierkundige Vereniging, Amsterdam.