Reisbeurzen voor universitaire studenten
Travel grants for university students

De KNDV stelt jaarlijks zeven beurzen ter grootte van Ç 400,- beschikbaar waarvan twee met aantoonbaar onderzoek op het gebied van de neurobiologie.

De beurzen zijn bedoeld als bijdrage in de reis- en/of verblijfkosten van een buitenlands werk- of congresbezoek met een zo÷logisch karakter. Onder een werkbezoek wordt ook een wetenschappelijke stage in een zo÷logisch vakgebied in het kader van een universitaire masteropleiding verstaan.

Studenten in de masterfase van hun universitaire studie met een zo÷logisch karakter kunnen een aanvraag doen. De aanvrager dient lid te zijn van de KNDV.

Zie "Aanvraag KNDV-beurs" voor de details. Een aanvraag bestaat uit:

  1. Een korte brief met motivatie, doel van de reis, en reisbestemming.
  2. Afhankelijk of een congres wordt bezocht of een wetenschappelijke stage wordt vervuld: een abstract van de te geven presentatie, of een korte projectomschrijving (maximaal 500 woorden).
  3. Een ingevuld formulier "Aanvraag KNDV-beurs".
  4. Een beknopte begroting van de reis- en verblijfkosten, en een overzicht van overige financieringsbronnen.
  5. Een bevestiging van het afdelingshoofd van de ontvangende instelling ter plekke dat de aanvrager tijdens het werkbezoek op zijn/haar afdeling verblijft.
  6. Een curriculum vitae van de aanvrager.

Nota bene: uitgebreide onderzoeksvoorstellen kunnen niet in behandeling worden genomen.

De aanvraag kan worden gestuurd naar de secretaris van de KNDV. Aanvragen kunnen worden ingediend vˇˇr 1 februari en 1 september van een kalenderjaar. De beoordelingscommissie zal binnen een maand na sluiting van een aanvraagtermijn besluiten over toekenningen.